ติดต่อเรา

ห้องพัหสตรีบ้านโรจนา
เลขที่ 4 อินทรามระ ซอย 3
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเพทฯ 10400

  • โทรศัพท์ : 02 271 4814
  • เว็บไซต์ : http://www.baanrojana.com

Copyright ©2014 Baan Rojana .Com Hotel. All Rights Reserved.